You are here: Home Specimens
Pedicularis torta Maximowicz
FOC
Sichuan: Xiaojin Xian. SE of the city of Xiaojin, on road to pass over Jiajin Shan. Moist, remnant Abies forest with Salix, Rosa, large (> 1 m tall) Rhododendron, Berberis; Sphagnum abundant. 30°52'28"N, 102°37'53"E; 3350-3400 m.
Open areas on stream bank. Corolla yellow, galea purple.
David E. Boufford, Kazumi FUJIKAWA, Susan L. Kelley, Richard H. Ree, Bo XU, Da-Cai ZHANG, Jian-Wen ZHANG, Ti-Cao ZHANG, Wei-Dong ZHU
38508 28 July 2007
 
[center]
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System