You are here: Home Specimens
FOC
Sichuan: Ganzi (Garze) Xian. Gan-Bai Lu (road from Ganzi to Baiyu), ca. 15 km S of Ganzi on Ganzi side of first pass from Ganzi. Open, grazed slope with dwarf Rhododendron, Sibiraea and Berberis, large boulders along small stream. 31°29'34"N, 99°59'35"E; 4020 m.
In open. Corolla purple, throat white, lip with dark purple spots.
David E. Boufford, Bruce Bartholomew, Susan L Kelley, Richard H. Ree, Hang SUN, Liang-Liang YUE, Da-Cai ZHANG, Yong-Hong ZHANG & Wei-Dong ZHU
37222 24 August 2006
 
[center]
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System